سرمایه‌ انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است

مهر 19, 1400
24 بازدید

 مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه‌ انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است، گفت: حوزه سرمایه‌های انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته و می‌کوشد تا بر توانمندی‌ها و دانش کارکنان بیفزاید. محمدیاسر طیب‌نیا در جلسه شورای […]

سرمایه‌ انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است

 مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه‌ انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است، گفت: حوزه سرمایه‌های انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته و می‌کوشد تا بر توانمندی‌ها و دانش کارکنان بیفزاید.

محمدیاسر طیب‌نیا در جلسه شورای معاونین شرکت، با اشاره به تعالی سازمانی شرکت، همسوسازی و بهینه‌سازی افراد با اهداف و نیازهای کسب و کار جهت دستیابی به عملکرد برتر را یک رویکرد جدید از مدیریت سرمایه‌های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.

وی با اشاره به ارزش بالای کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت: حوزه سرمایه‌های انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته و می‌کوشد تا بر توانمندی‌ها و دانش کارکنان بیفزاید؛ در این راستا استخدام استعدادها، جهت‌دهی درست این استعدادها، ایجاد حس خودکفایی و آماده‌سازی آن‌ها برای رویارویی با شرایط پیچیده آینده و نهایتاَ رشد و بهینه‌سازی سرمایه‌های انسانی، جزو اولویت‌های شرکت فولاد مبارکه است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ادامه انتظار خود از معاونت جدید سرمایه‌های انسانی و سازماندهی را ایجاد احساس تفاوت در نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد و افزود: جهت ایجاد این احساس متفاوت، نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت و حرکت به سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان به جای رضایت کارکنان، رسیدن به همکاری و مشارکت کارکنان به جای کنترل کارکنان، متقاعدسازی به جای قدرت سازمانی، مشاهده نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و نگاه انسانی به کارکنان به عنوان سرمایه‌های شرکت است.

طیب‌نیا با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختارهای سازمانی شرکت و سازماندهی آن متناسب با رویکردهای طرح شده و تعالی سازمانی، بر تبدیل تفکر خدماتی به تفکر توسعه‌ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: انتظار دارم جهت توسعه نشاط کاری، اخلاق، فرهنگ و ارزش‌ها، برنامه‌ریزی لازم در سازمان انجام شود و اهتمام جدی در مسائل حوزه ایمنی، پیشگیری و ورزش به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه پیمانکاران نیز نکات و مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گرفته و تضادها و تعارضات موجود برطرف شود تا متعالی بودن سازمان فولاد مبارکه در بخش پیمانکاران شرکت نیز بروز و ظهور یابد.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه مدیر عامل فولاد مبارکه، مهدی کفایت را به عنوان معاون جدید سرمایه‌های انسانی و سازماندهی و مجتبی پوربافرانی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل این شرکت منصوب کرد.

مهدی کفایت پیش از این سابقه مدیریت قراردادهای خرید و مدیریت کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه را در کارنامه خود داشته و مجتبی پوربافرانی نیز در سمت مدیر امور مالی این شرکت مشغول به فعالیت بوده است.

منبع: ايسنا