رییس اتاق اصناف گیلان تاکید کرد: ضرورت بسته حمایتی برای اصناف متضرر از کرونا

مرداد 25, 1400
5 بازدید

 رییس اتاق اصناف گیلان گفت: تعطیلی های کرونایی اصناف را از نظر اقتصادی ضعیف کرده و بسته حمایتی برای اصناف متضرر ضروری است. محمد شکریه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه با شروع ایام تعطیلی به منظور پیشگیری از گسترده تر شدن جمعیت بیماران کرونایی در کشور و استان گفت: اصناف […]

رییس اتاق اصناف گیلان تاکید کرد: ضرورت بسته حمایتی برای اصناف متضرر از کرونا

 رییس اتاق اصناف گیلان گفت: تعطیلی های کرونایی اصناف را از نظر اقتصادی ضعیف کرده و بسته حمایتی برای اصناف متضرر ضروری است.

محمد شکریه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه با شروع ایام تعطیلی به منظور پیشگیری از گسترده تر شدن جمعیت بیماران کرونایی در کشور و استان گفت: اصناف گروه یک اجازه فعالیت دارند و در این روزها به مردم خدمات رسانی خواهند داشت تا خانواده ها برای تامین نیازهای خانوار دچار مشکل نباشند.

وی افزود: اصناف همواره در همه مشکلات و بحران پشتیبان دولت و نظام بودند و هستند و به همین دلیل انتظار می رود در این برهه دولت نیز از این اقشار حمایت کند و بسته حمایتی برای اصناف در نظر بگیرد.

شکریه ادامه داد: ما پیشنهاد اختصاص بسته حمایتی را به دولت جدید داده ایم و امیدواریم با قبول و اختصاص آن حامی صنوف در کشور شوند.

رییس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه بسیاری از صنوف دارای مغازه های استیجاری هستند و با وجود تعطیل شدن فروشگاه باید اجاره واحد خود را بپردازند، خاطرنشان کرد: اصناف ما به قدری منصف هستند که با وجود ضعیف شدن اقتصاد حتی مراقب هستند کارگران اصناف بیکار نشوند. حقوق شان را بپردازند که این امر جای بسی تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: امید زیادی داریم که با بسته حمایتی کمی جبران مافات شود و از این معضل نجات پیدا کنند.

شکریه تصریح کرد: نظارت و پایش از اصناف گیلان در این ایام تعطیل تشدید شده است تا صنوفی که اجازه فعالیت دارند حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

وی گفت: امیدواریم مردم استان هم با در خانه ماندن و پرهیز از ترددهای غیر ضروری کمک کنند سیاهی سایه شوم کرونا بر سر استان کم رنگتر شود.

منبع: ايسنا