رشد تولید ۸ محصول از ۱۱ محصول منتخب معدنی/ شمش آلومینیوم خالص همچنان در صدر

آذر 4, 1400
13 بازدید

بر اساس گزارش عملکرد ۱۱تولید محصولات منتخب معدنی طی ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، از بین ۱۱ محصول منتخب معدنی، هشت محصول با رشد تولید مواجه شده‌اند و شمش آلومینیوم خالص با رشد ۵۴.۴ درصدی، همچنان صدرنشین آمار افزایش تولیدی در مدت مذکور است. به گزارش ایسنا، طبق آمار […]

رشد تولید ۸ محصول از ۱۱ محصول منتخب معدنی/ شمش آلومینیوم خالص همچنان در صدر

بر اساس گزارش عملکرد ۱۱تولید محصولات منتخب معدنی طی ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، از بین ۱۱ محصول منتخب معدنی، هشت محصول با رشد تولید مواجه شده‌اند و شمش آلومینیوم خالص با رشد ۵۴.۴ درصدی، همچنان صدرنشین آمار افزایش تولیدی در مدت مذکور است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از ۱۱ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی ۱۱ ماهه سال جاری، تولید شمش آلومینیوم خالص با بیشترین میزان رشد و پس از آن به ترتیب کاتد مس، سیمان، فولاد خام، محصولات فولادی، شیشه جام، کنسانتره زغالسنگ و ظروف شیشه‌ای میزان تولیدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌ است. این در حالی است که چینی بهداشتی، آلومینا و ظروف چینی (با بیشترین میزان) کاهش تولید را طی این مدت نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال گذشته تجربه کرده‌اند.

ظروف شیشه‌ای در حالی در مدت مورد بررسی این گزارش مشمول افزایش تولید شده است که طی بازه ۱۰ ماهه  ۱۳۹۹ نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته، در لیست کاهش تولیدی‌ها قرار داشته است و توانسته است ظرف مدت یکماه ۵.۶ درصد بر تولید خود بیافزاید (در حالی که در دی ماهه امسال ۶۱ هزار تن ظروف شیشه‌ای تولید شده بود، این رقم در بهمن ماه به ۶۴ هزار و ۴۰۰ تن رسید و ۵.۶ درصد رشد را محقق کرد).

طبق آمار، همانطور که اشاره شد شمش آلومینیوم خالص در مدت مذکور بیشترین درصد رشد را به خود اختصاص داده است. در ۱۱ ماهه سال جاری این محصول معدنی به میزان ۳۹۷ هزار و ۵۰۰ تن تولید شده که نسبت به ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۴.۴ درصدی داشته است.

پس از آن کاتد مس با ۱۶.۷ درصد افزایش تولید نسبت به ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته و سیمان با افزایش ۱۲.۴ درصدی قرار گرفته‌اند. طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تن کاتد مس و ۵۵ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۱۰۰ تن سیمان تولید شده بود. میزان تولید این دو محصول منتخب معدنی در مدت مشابه سال جاری به ترتیب به ۲۶۵ هزار و ۴۰۰ تن  و ۶۲ میلیون و ۸۷۶ هزارتن رسیده است.

فولاد خام و محصولات فولادی نیز هر یک به ترتیب ۷.۸ درصد و ۷.۲ درصد رشد تولید را در مجموع ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

در مدت مذکور سال جاری ۲۶ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ تن فولاد خام و ۲۲ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۰۰ تن محصولات فولادی تولید شده است؛ این در حالی است که از ابتدای سال  ۱۳۹۸ تا پایان بهمن ماه آن، ۲۴ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۸۰ تن فولاد خام و ۲۱ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی به تولید رسیده بود.

همچنین شیشه جام با ۲.۵ درصد و کنسانتره زغالسنگ با ۱.۹ درصد رشد تولید در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، یک میلیون و ۶۶ هزار و ۷۰۰ تن شیشه جام و یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۲۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ تولید شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان تولید به ترتیب یک میلیون و ۴۱ هزار و ۱۰۰ تن برای شیشه جام و یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۰۰ تن برای کنسانتره زغالسنگ ثبت شده است.

طبق آمار تولید، کمترین رشد تولید در محصولات منتخب معدنی متعلق به ظروف شیشه‌ای است که از ۶۶ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده در مدت ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۶۵۸ هزار و ۲۰۰ تن در مدت ۱۱ ماهه امسال رسیده و رشد منفی را متوقف و ۰.۵ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است.

در مقابل اما در مدت مورد بررسی این گزارش برای سال جاری،  چینی بهداشتی ۰.۸، آلومینا ۱.۲ درصد و ظروف چینی ۶.۲ درصد کاهش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ظروف چینی بیشترین آمار کاهش تولید را به خود اختصاص داده است. از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ۱۳۹۹، قریب به ۵۱ هزار و ۲۰۰ تن ظروف چینی تولید شده که نسبت به ۵۴ هزار و ۶۰۰ تن تولید شده در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، ۶.۲ درصد کاهش تولید داشته است.

پس از آن آلومینا و چینی بهداشتی در مدت مذکور سال جاری به ترتیب ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ تن  و ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ تن تولید شده‌اند که نسبت به ۲۱۴ هزار تن تولید شده آلومینا و ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تن تولید شده چینی بهداشتی در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ با افت تولید مواجه شده‌اند.

منبع:ایسنا