در دادگاه مطبوعات این هفته چه گذشت؟

آبان 17, 1400
5 بازدید

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی  در روز یکشنبه ۱۳ تیرماه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی  شقاقی  خبر داد. احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:  پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز   به اتهام […]

در دادگاه مطبوعات این هفته چه گذشت؟

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی  در روز یکشنبه ۱۳ تیرماه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی  شقاقی  خبر داد.

احمد مومنی راد در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد:  پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول پایگاه خبر و اطلاعات روز   به اتهام توهین به مقامات بود که هیات منصفه مطبوعات در اتهام فوق الذکر متهم  را باتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: پرونده دوم  مربوط به  مدیر عامل و خبرنگار پایگاه خبری نفت ما به اتهام افترا  بود که  هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهمان  را باتفاق آرا مجرم دانست  و با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد تصریح کرد: پرونده سوم، پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری میز نفت  به اتهام افترا بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم  را باتفاق  آرا مجرم دانست  و با اکثریت ارا متهم را مستحق تخفیف دانست.

انتهای پیام

منبع:ایسنا