دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب

مرداد 21, 1400
38 بازدید

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای ظهر جمعه اول مرداد ماه ۱۴۰۰، نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت را دریافت کردند. منبع:ایسنا  

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای ظهر جمعه اول مرداد ماه ۱۴۰۰، نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت را دریافت کردند.

 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا توسط رهبر معظم انقلاب
 • منبع:ایسنا