حضور هفت ورزشکار معلول استان در انتخابی بازی های آسیایی

آبان 24, 1400
8 بازدید

ایسنا/سمنان مدیرکل بهزیستی استان سمنان از تحت حمایت قرارگرفتن هفت ورزشکار معلول برای حضور در انتخابی بازی های آسیایی خبر داد. علیرضا ایزدپور مدیرکل بهزیستی استان ضمن حضور در بین ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی بانوان اظهار کرد: این اداره کل در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی […]

حضور هفت ورزشکار معلول استان در انتخابی بازی های آسیایی

ایسنا/سمنان مدیرکل بهزیستی استان سمنان از تحت حمایت قرارگرفتن هفت ورزشکار معلول برای حضور در انتخابی بازی های آسیایی خبر داد.

علیرضا ایزدپور مدیرکل بهزیستی استان ضمن حضور در بین ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی بانوان اظهار کرد: این اداره کل در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی بانوان از هفت ورزشکار حمایت و آنها را تحت حمایت قرار می دهد.
مدیرکل بهزیستی استان با تقدیر از مربیان و ورزشکاران اعزامی بر ضرورت رفع مشکلات آنها تاکید و خاطرنشان کرد: بهزیستی استان همه توان خود را برای موفقیت این ورزشکاران به کار می گیرد.

فاطمه پیوندی کارشناس مسئول تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی استان نیز گفت: ۷ ورزشکار تحت حمایت بهزیستی استان در سی  و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازی های آسیایی بانوان اعزام شدند .

وی با بیان اینکه این مسابقات در استان تهران برگزار می شود افزود: زمان برگزاری این مسابقات نیز از ۲۴ لغایت ۲۶ آبان ماه بوده و ورزشکاران معلول در رشته های دو ، پرش و پرتاب دیسک شرکت می کنند .

پیوندی ضمن بیان اینکه، یکی از اهداف و رسالت های بهزیستی توانمند سازی افراد تحت حمایت و حضور آنها در جامعه است ، تصریح کرد: ورزش یکی از راه های تحقق هدف توانمندسازی است.

این کارشناس بهزیستی گفت: بهزیستی استان همواره در حد توان و ظرفیت خود از ورزشکاران تحت پوشش حمایت کرده است و امیدواریم با افزایش اعتبارات و همکاری بیش از پیش دیگر دستگاه ها شاهد ارتقاء سطح ورزش در بین معلولین و جانبازان استان باشیم .

حضور هفت ورزشکار معلول استان در انتخابی بازی های آسیایی

ایسنا/سمنان مدیرکل بهزیستی استان سمنان از تحت حمایت قرارگرفتن هفت ورزشکار معلول برای حضور در انتخابی بازی های آسیایی خبر داد.

علیرضا ایزدپور مدیرکل بهزیستی استان ضمن حضور در بین ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی بانوان اظهار کرد: این اداره کل در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازیهای آسیایی بانوان از هفت ورزشکار حمایت و آنها را تحت حمایت قرار می دهد.
مدیرکل بهزیستی استان با تقدیر از مربیان و ورزشکاران اعزامی بر ضرورت رفع مشکلات آنها تاکید و خاطرنشان کرد: بهزیستی استان همه توان خود را برای موفقیت این ورزشکاران به کار می گیرد.

فاطمه پیوندی کارشناس مسئول تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی استان نیز گفت: ۷ ورزشکار تحت حمایت بهزیستی استان در سی  و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی بازی های آسیایی بانوان اعزام شدند .

وی با بیان اینکه این مسابقات در استان تهران برگزار می شود افزود: زمان برگزاری این مسابقات نیز از ۲۴ لغایت ۲۶ آبان ماه بوده و ورزشکاران معلول در رشته های دو ، پرش و پرتاب دیسک شرکت می کنند .

پیوندی ضمن بیان اینکه، یکی از اهداف و رسالت های بهزیستی توانمند سازی افراد تحت حمایت و حضور آنها در جامعه است ، تصریح کرد: ورزش یکی از راه های تحقق هدف توانمندسازی است.

این کارشناس بهزیستی گفت: بهزیستی استان همواره در حد توان و ظرفیت خود از ورزشکاران تحت پوشش حمایت کرده است و امیدواریم با افزایش اعتبارات و همکاری بیش از پیش دیگر دستگاه ها شاهد ارتقاء سطح ورزش در بین معلولین و جانبازان استان باشیم .

انتهای