جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد

مرداد 23, 1400
4 بازدید

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شنبه، ۲۳ مرداد به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۹ نفر از نمایندگان آغاز شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست پیشنهادی کابینه و وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد را اعلام کرد. هادی زند ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۳ منبع: ايسنا

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شنبه، ۲۳ مرداد به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۹ نفر از نمایندگان آغاز شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست پیشنهادی کابینه و وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد را اعلام کرد.

هادی زند

 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
 • جلسه علنی مجلس ـ ۲۳ مرداد
منبع: ايسنا