جزئیات روند واکسیناسیون ورامینی ها / انتخاب نوع واکسن با مراجعان

مرداد 25, 1400
2 بازدید

 مدیر پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دو ورامین گفت: علاوه بر متولدین ۴۷ به قبل ، خبرنگاران ، رانندگان تاکسی ، آتش نشانان ، معلمان ، بیماران خاص ، معلولین با ارائه معرفی نامه معتبر و گواهی از پزشک در اولویت واکسیناسیون قرار دارند. یزدانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر متولدین سال ۴۷ به قبل ضمن […]

جزئیات روند واکسیناسیون ورامینی ها / انتخاب نوع واکسن با مراجعان

 مدیر پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دو ورامین گفت: علاوه بر متولدین ۴۷ به قبل ، خبرنگاران ، رانندگان تاکسی ، آتش نشانان ، معلمان ، بیماران خاص ، معلولین با ارائه معرفی نامه معتبر و گواهی از پزشک در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

یزدانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر متولدین سال ۴۷ به قبل ضمن ثبت نام در سایت  salamat.gov.ir می توانند به پایگاه تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کرده و واکسن کووید 19 را تزریق کنند.

وی ادامه داد: سه نوع واکسن برکت ، سینوفارم و آسترازینکا در مرکز تجمیعی موجود است که بر اساس انتخاب مراجعه کنندگان یکی از این سه نوع به افراد واجدالشرایط تزریق می شود.

مدیر پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دو ورامین افزود: علاوه بر متولدین ۴۷ به قبل ، خبرنگاران ، رانندگان تاکسی ، آتش نشانان ، معلمان ، بیماران خاص ، معلولین با ارائه معرفی نامه معتبر و گواهی از پزشک در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

یزدانی عنوان کرد: ساعت کار این پایگاه از ساعت هفت الی ۱۳ است که با توجه به ازدحام مراجعین درخواست می گردد مراجعین محترم ، صبر ، نظم و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

منبع: ايسنا