ثبت ۱۲۲ اثر میراثی فارس در فهرست آثار ملی

آذر 2, 1400
14 بازدید

ایسنا/فارس مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: پارسال ۱۲۲ اثر میراث فرهنگی فارس در فهرست آثار ملی کشور ثبت و تعیین حریم شده است. مصیب امیری سه‌شنبه ۱۹ فروردین به خبرنگاران گفت: در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ارزشمند ملی به پیشنهاد این اداره کل و موافقت کمیته ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری […]

ثبت ۱۲۲ اثر میراثی فارس در فهرست آثار ملی

ایسنا/فارس مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: پارسال ۱۲۲ اثر میراث فرهنگی فارس در فهرست آثار ملی کشور ثبت و تعیین حریم شده است.

مصیب امیری سه‌شنبه ۱۹ فروردین به خبرنگاران گفت: در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ارزشمند ملی به پیشنهاد این اداره کل و موافقت کمیته ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این آثار در فهرست آثار ملی ثبت شدند.

او افزود: از تعداد ۱۲۲ موارد ثبت و تعیین حریم استان ۵۶ اثر غیرمنقول تاریخی، ۳۱ اثر منقول تاریخی، ۱۳ اثر طبیعی، ۱۱ اثر معنوی و ۱۱ اثر تعیین حریم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی فارس با بیان اینکه با ثبت این آثار در سال ۹۸، تعداد کل آثار استان در فهرست ملی به ۳ هزار و ۲۰۵ اثر رسیده است، تصریح کرد: از این تعداد ۳ هزار و ۵ اثر تاریخی غیرمنقول، ۸۸ اثر تاریخی منقول، ۷۹ اثر معنوی و ۳۳ اثر طبیعی است.

منبع:ایسنا