تکلیف مجلس به شرکت ها و موسسات وابسته به دولت در خصوص تامین بودجه امور پژوهشی

آذر 22, 1400
10 بازدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا میزان معینی از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز ( چهارشنبه) مجلس و بررسی […]

تکلیف مجلس به شرکت ها و موسسات وابسته به دولت در خصوص تامین بودجه امور پژوهشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا میزان معینی از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز ( چهارشنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بند ح تبصره ۹ ماده واحده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (%۴۰ ) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

منبع:ایسنا