توزیع فرآورده‌های کنسروی در مدارس ممنوع

مهر 12, 1400
35 بازدید

عکس آرشیوی است. در بازگشایی مدارس به عنوان یکی از اماکن تجمعی، علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، توجه به پیشگیری از تجمع، رعایت فاصله گذاری در ترددها، تهویه مناسب و بهداشت مواد غذایی ضروری است. از این رو وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌هایی، توصیه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده که در توصیه امروز آمده […]

توزیع فرآورده‌های کنسروی در مدارس ممنوع
عکس آرشیوی است.

در بازگشایی مدارس به عنوان یکی از اماکن تجمعی، علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، توجه به پیشگیری از تجمع، رعایت فاصله گذاری در ترددها، تهویه مناسب و بهداشت مواد غذایی ضروری است. از این رو وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌هایی، توصیه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده که در توصیه امروز آمده است که از دست به دست کردن موادغذایی و ساندویچ های خانگی و یا تهیه شده در مدرسه توسط دانش آموزان و یا فروشنده جدا خودداری شود.

 به نقل از وبدا، اطلاعیه مذکور می‌افزاید:
ـ سرو غذای گرم برای معلمان، دانش آموزان و کارکنان در مدرسه و تردد افراد متفرقه به آبدارخانه مجاز نیست.
ـ از دست به دست کردن موادغذایی، ساندویچ های خانگی و یا تهیه شده در مدرسه توسط دانش آموزان و یا فروشنده جدا خودداری شود.
ـ استفاده از مایعات به دانش آموزان بیشتر توصیه شود.
ـ ترجیحا از آب های آشامیدنی که قبل از مصرف بطری آن شسته شده است، استفاده شود؛ نوشیدن مایعات به اندازه کافی و فراوان کمک به دفع سموم و حفظ ایمنی مناسب بدن می کند.
ـ درصورت مصرف میوه، باید به طورکامل و براساس اصول بهداشتی شستشو و پوست آن گرفته و از خرید مواد غذایی فله‌ای و باز خودداری شود.
ـ از مصرف و یا توزیع هرگونه فراورده‌های کنسروی یا فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس و غیره در مدارس ممانعت شود.
منبع: ايسنا