تقدیر شورای شهر ششم از حناچی

مرداد 19, 1400
43 بازدید

تقدیر شورای شهر ششم از حناچی رییس شورای شهر تهران لوح تقدیر و تابلویی را از سوی اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران به حناچی اهدا کرد. به گزارش ایسنا، امروز در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای این شورا از شهردار سابق تهران، پیروز حناچی با اهدا لوح و تابلویی که توسط […]

تقدیر شورای شهر ششم از حناچی
رییس شورای شهر تهران لوح تقدیر و تابلویی را از سوی اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران به حناچی اهدا کرد.

به گزارش ایسنا، امروز در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای این شورا از شهردار سابق تهران، پیروز حناچی با اهدا لوح و تابلویی که توسط مهدی چمران داده شد، تقدیر کردند.

منبع: ايسنا