تعیین ساز و کار شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

مرداد 17, 1400
68 بازدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل و وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را تعیین کردند.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و با  ماده ۳ طرح مذکور موافقت […]

تعیین ساز و کار شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل و وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را تعیین کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و با  ماده ۳ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس این ماده، «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در هر شهرستان با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- وظایف:

۱- شناسایی ظرفیت ها، موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شهرستان

۲- بهبود فضای کسب و کارهای بخش کشاورزی در شهرستان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۳- کمک به رفع مشکل واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن در شهرستان

۴- رسیدگی، تصمیم گیری و تسریع درخصوص موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان

۵- رفع موانع اجرائی مدیریت بازار و تجارت کالاهای کشاورزی در شهرستان

۶- مدیریت و نظارت بر اجرای سیاست های کلان در حوزه توسعه و تولید روستایی در شهرستان

ب- ترکیب اعضا:

۱- فرماندار (رئیس شورا)

۲- مدیر جهادکشاورزی شهرستان (دبیر شورا)

۳- دادستان شهرستان

۴- رئیس اداره محیط زیست

۵- رئیس اداره منابع آب

۶- رئیس اداره آب و فاضلاب (آبفا)

۷- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

۸- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

۹- رئیس اداره راه و شهرسازی

۱۰- رئیس اداره دامپزشکی

۱۱- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۱۲- رئیس بانک کشاورزی شهرستان

۱۳- رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان

۱۴- رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

۱۵- مسؤول دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان

۱۶- مسئول دفتر نظام دامپزشکی شهرستان

تبصره ۱- فرماندار حسب مورد و ضرورت از رؤسای سایر دستگاههای اجرائی شهرستان، بخشداران، شهرداران و رؤسای تشکل-های مربوطه و سرمایه گذاران بخش کشاورزی دعوت می نماید.

تبصره ۲- دبیرخانه شورای فوق در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می باشد.

تبصره ۳- در شهرستان های دارای بیش از یک نماینده، مجمع استانی نمایندگان، نماینده ناظر در این شورا را تعیین می نماید.

تبصره ۴- جلسات شورا با دعوت فرماندار شهرستان تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد. فرماندار موظف است ظرف حداکثر ۱۰ روز مصوبات شورا را برای اجراء ابلاغ نماید. مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید و ابلاغ فرماندار لازم الاجراء است.

تبصره ۵- استانداران مجازند در صورت نیاز «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» را متناظر با ترکیب اعضای شورای پشتیبانی  و رفع موانع تولید کشاورزی شهرستان و تبصره های این ماده تشکیل دهند.

در ادامه نمایندگان جزء ۱۶ بند (ب) ماده ۴ این طرح مبنی بر حضور نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را بررسی کرده و با حذف آن مخالفت کردند.

همچنین در ادامه پیشنهاد رفع ابهام عباس مقتدایی درخصوص ساز و کار انتخاب کشاورز خبره در شورای قیمت گذاری را بررسی کرده و با آن موافقت کردند. بر اساس آن کشاورزان خبره با پیشنهاد انجمن های صنفی کشاورزی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شوند.

منبع: ايسنا