تعیین ساز وکار معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات

آذر 22, 1400
10 بازدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار معافیت مالیاتی بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بندهای الحاقی ۱۵ و ۱۶ به تبصره ۶ ماده واحده […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار معافیت مالیاتی بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بندهای الحاقی ۱۵ و ۱۶ به تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱۵، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

بر اساس بند الحاقی ۱۶، تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲)ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.

منبع:ایسنا