تعیین سازوکار تخصیص مازاد درآمدهای قوه قضاییه از ارائه خدمات قضائی

آذر 22, 1400
8 بازدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تخصیص مازاد درآمدهای قوه قضاییه از ارائه خدمات قضایی را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۵ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را […]

تعیین سازوکار تخصیص مازاد درآمدهای قوه قضاییه از ارائه خدمات قضائی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تخصیص مازاد درآمدهای قوه قضاییه از ارائه خدمات قضایی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۵ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(۳ )قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مذکور در ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵ )ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ) ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(%۱۰۰ ) اختصاص می یابد.

نمایندگان همچنین بند الحاقی ۶ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.

منبع:ایسنا