بیمارستان گلستان اهواز زیر بار سنگین کرونا است

مرداد 25, 1400
3 بازدید

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بار سنگین مراجعات و درمان بیماران کرونا در بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.  دکتر عرفان مردانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “بیمارستان گلستان اهواز هم زیر بار سنگین کرونا قرار گرفت. در هیچ روزی از آغاز کرونا فشار آنقدر سنگین نشده بود. بیمارستان‌های […]

بیمارستان گلستان اهواز  زیر بار سنگین کرونا است

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بار سنگین مراجعات و درمان بیماران کرونا در بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.

 دکتر عرفان مردانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “بیمارستان گلستان اهواز هم زیر بار سنگین کرونا قرار گرفت. در هیچ روزی از آغاز کرونا فشار آنقدر سنگین نشده بود.

بیمارستان‌های دانشگاهی با تمام ظرفیت در اختیار کرونا قرار دارند.

بیمارستان‌های نظامی و خصوصی هم از ابتدای هفته آینده وارد چرخه کرونا خواهند شد.”

منبع:ایسنا