بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!

مرداد 25, 1400
38 بازدید

شهرستان سیرجان هم اکنون در شرایط بحرانی و قرمز قرار دارد و با توجه به تکمیل ظرفیت تخت های «بیمارستان غرضی» سیرجان و خستگی کادر درمان، رییس این بیمارستان از مردم خواست در ایام تعطیل از مسافرت و دورهمی دوری کنند و در ایام سوگواری مراسم ابا عبداالله حسین (ع) از تجمع در مکان‌های سربسته […]

شهرستان سیرجان هم اکنون در شرایط بحرانی و قرمز قرار دارد و با توجه به تکمیل ظرفیت تخت های «بیمارستان غرضی» سیرجان و خستگی کادر درمان، رییس این بیمارستان از مردم خواست در ایام تعطیل از مسافرت و دورهمی دوری کنند و در ایام سوگواری مراسم ابا عبداالله حسین (ع) از تجمع در مکان‌های سربسته پرهیز و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

لاله خواجویی

 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
 • بیمارستان غرضی سیرجان در محاصره کرونا!
منبع: ايسنا