بیشترین گردش مالی تعاونی های جهان در سال ۲۰۱۸

آبان 23, 1400
3 بازدید

بررسی های آماری نشان می دهد که کشور ژاپن با بالاترین گردش مالی، رتبه نخست تعاونی های برتر جهان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده و تعاونی های بخشهای کشاورزی و بیمه در رتبه اول و دوم تعاونی های برتر به لحاظ گردش مالی قرار داشتند. به […]

بیشترین گردش مالی تعاونی های جهان در سال ۲۰۱۸

بررسی های آماری نشان می دهد که کشور ژاپن با بالاترین گردش مالی، رتبه نخست تعاونی های برتر جهان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده و تعاونی های بخشهای کشاورزی و بیمه در رتبه اول و دوم تعاونی های برتر به لحاظ گردش مالی قرار داشتند.

به گزارش ایسنا، گزارشهای جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از کسب و کارهای تعاونی است. در سال ۲۰۱۷ حدود دو میلیون و ۹۳۷ هزار و ۳۲۳ شرکت تعاونی در جهان فعالیت داشتند و بیش از ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلین جهان در این تعاونی‌ها مشغول کار بوده اند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی رتبه بندی تعاونی های جهان به لحاظ تعداد شاغلین و گردش مالی پرداخته است. طبق گزارش رصد تعاونی ها در جهان که در سال ۲۰۲۰ بر اساس داده های مالی سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، ۳۰۰ تعاونی برتر جهان به دو طریق رتبه بندی شده اند، یکی بر اساس گردش مالی و دیگری بر اساس نسبت گردش مالی به سرانه تولید ناخالص داخلی که در این رتبه بندی، وزن اقتصادی و خصوصیات اصلی بزرگترین شرکتهای تعاونی از جمله تعداد شاغلین، در سراسر جهان ارائه شده است.

بررسی ۳۰۰ تعاونی برتر بر اساس گردش مالی در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که بخشهای کشاورزی با ۱۰۴ بنگاه اقتصادی و بیمه با ۱۰۱ بنگاه اقتصادی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی در رتبه های اول و دوم قرار دارند.

بیشتر تعاونیهای بزرگ در ۳۰۰ رتبه برتر از صنعتی ترین کشورها مانند ایالت متحده آمریکا با ۷۴ بنگاه اقتصادی، فرانسه ۴۴ بنگاه اقتصادی و آلمان ۳۰ بنگاه اقتصادی هستند.

بررسی رتبه بندی تعاونی های برتر جهان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می دهد که کشورهای ژاپن، کره، آمریکا آلمان، نیوزلند، هلند و دانمارک جزو رتبه بندی ده تعاونی برتر جهان در سال ۲۰۱۸ بوده اند.

امروزه تعاونیهای کشاورزی در تمام کشورهای جهان وجود دارند و از کشت محصولات کشاورزی و دامداری گرفته تا فرآوری صنعتی محصولات کشاورزی و حیوانات را شامل می شوند.

تعاونی کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سهم بسزایی در امنیت غذایی افراد دارند و به کاهش فقر در مناطق مختلف جهان کمک می کنند.

در حوزه تعاونی‌های صنعت و خدمات نیز کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و دانمارک جزو تعاونی های برتر این بخش در جهان در سال ۲۰۱۸ به لحاظ گردش مالی بودند.
به گزارش ایسنا، تعاونیهای صنعت و خدمات، شامل تعاونی های است که در بخشهای صنعتی به استثنای صنایع غذایی فعالیت می کنند، همچنین شرکتهای تعاونی که فعالیت اقتصادی آنها در زمینه خدمات است، شامل تعاونی‌های کارگری در بخش ساخت و ساز و تعاونی های کاربران در بخش خدمات است.
انتهای پیام

منبع:ایسنا