بیانیه ستاد حقوق‌بشر در تبیین “سراب حقوق‌بشر غربی” و “حقیقت کرامت انسانی اسلامی”

آذر 2, 1400
30 بازدید

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در تبیین “سراب حقوق بشر غربی” و “حقیقت کرامت انسانی اسلامی” در دورهی شیوع ویروس کرونا بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه متن بیانیه بشرح زیر است: “بسم الله الرحمن الرحیم برتری منافع اقتصادی بر حق حیات انسان‌ها در حقوق بشر غربی […]

بیانیه ستاد حقوق‌بشر در تبیین "سراب حقوق‌بشر غربی" و "حقیقت کرامت انسانی اسلامی"

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در تبیین “سراب حقوق بشر غربی” و “حقیقت کرامت انسانی اسلامی” در دورهی شیوع ویروس کرونا بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه متن بیانیه بشرح زیر است:

“بسم الله الرحمن الرحیم

برتری منافع اقتصادی بر حق حیات انسان‌ها در حقوق بشر غربی

مروری بر رفتار تاریخی غربی‌ها در قبال حقوق ملت ها، حقیقت نگرش ضد انسانی آنها به انسانیت و بشریت را هویدا می‌کند. دولت‌های غربی که سابقه کشتار میلیون‌ها انسان بیگناه را در پرونده ی حقوق بشری خود دارند، همواره تلاش میکنند با ابزار رسانه و اغوای ملتها خود را مدافع حقوق بشر و کشورهای مستقل را ناقض حقوق انسانها معرفی کنند. این رفتار غربیها صرفاً یک تاکتیک مقطعی و یا خطای موردی نیست، بلکه “اصالت منافع صاحبان قدرت و ثروت” است که هیچ جایی برای انسان و حقوق بشر در فرهنگ لیبرالیسم حاکم بر این کشورها باقی نمیگذارد. همین نگرش است که غربیها با نهایت گستاخی از اشغالگری صهیونیستها، از تجاوزگری سعودیها و از وحشیگری تروریستها با همهی ظرفیت حمایت و پشتیبانی کرده و میکنند و از همینرو نیز هنگامی که از ناکامی سیاستهای خود در منطقهی غرب آسیا سخن میگویند، فقط برای هدررفت 7 هزار میلیارد دلار پول صاحبان صنایع و کارتلها و تراستهای اقتصادی امریکا شیون و زاری میکنند، ولی در همان حال به سلب حق قتل میلیونها انسان بیگناه ناشی از سیاستها و اقدامهای تجاوزگرانه و زیادهخواهانهشان، هیچ اشارهای نمیکنند، چراکه در مقابل منفعت مادی صاحبان قدرت و ثروت، نهتنها “حقوق انسانها” هیچ اهمیتی ندارد، بلکه حتی “خود انسان” نیز هیچ ارزشی ندارد.

کرونا نقاب حقوق بشری امریکا را برداشت

شیوع ویروس کرونا بار دیگر پرده‌ها را کنار زد و نقاب تقلبی حمایت از حقوق بشر را از چهرهی ضدانسانی دولتهای غربی بهویژه امریکایی¬ها برگرفت و به همه¬ی ساده¬اندیشان نیز ثابت کرد که در مقابل منافع سرمایه¬داران حاکم بر نظام¬های لیبرالیستی هیچ چیز، حتی حق حیات شهروندان خودشان هم ارزشی ندارد. در همین چارچوب نیز رئیس جمهور بزرگ¬ترین کشور سرمایه¬داری جهان، علناً بر اولویت و برتری منافع اقتصادی لابی قدرت و ثروت بر جان شهروندان امریکایی تأکید نمود و رسماً اعلام کرد: «این کشور برای تعطیلی ساخته نشده و نمی¬شود درمان پرهزینه¬تر از خود مشکل (ویروس کرونا) باشد». همین نگاه ضدانسانی موجب شد که امریکا که جزء آخرین کشورهایی بود که ویروس کرونا به آن سرایت کرد و می¬توانست با بهره¬گیری از تجربه¬ی دیگر کشورها بسیار بهتر از جان شهروندان خود صیانت کند، امروز جایگاه نخست جهانی در میزان تلفات انسانی را احراز کرده¬است.

حذف حق حیات انسان در غرب با حذف خدا از زندگی اجتماعی 

اکنون که هر روز اخبار سرقت محموله¬های پزشکی و درمانی دولت¬های غربی از یکدیگر به گوش می-رسد، بیش از هر چیز دیگری آموزه¬ی پیر روشن ضمیر جماران سلام الله علیه به ذهن تداعی می¬شود که قدرت¬های غربی را به گرگ¬هایی تشبیه فرمود که شب¬ها هنگام خواب از ترس این که گرگی دیگری را ندرد، رویشان را به هم می¬کنند. همه¬ی این فجایع انسانی، ریشه در حذف خدا و دین خدا از زندگی شخصی و اجتماعی انسان¬ها در فرهنگ لیبرالیسم دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری دروغ غربی¬ها مبنی بر این که با حذف خدا قصد دارند تا انسان را بر کرسی خدایی بنشانند، روشن شده و همگان فهمیده¬اند که با جایگزینی انسان به جای خدا، نه¬تنها “حیات معنوی” انسان¬ها از بین می¬رود، بلکه از “حیات مادی” آنها نیز چیزی باقی نمی¬ماند. لیبرالیسم با حذف خدا از صحنه¬ی حیات اجتماعی، عملاً خود انسان¬ها را از عرصه¬ی زندگی حذف کرده¬است.

ابتکارهای قوه¬ی قضاییه برای صیانت از حقوق عامه در دوران کرونا

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای کشف و شناسایی کرونا اقدام¬های گسترده¬ای در زمینه¬ی کنترل و مدیریت شیوع این ویروس، برای حفاظت از همه¬ی شهروندان از جمله چند میلیون اتباع خارجی مقیم ایران انجام داد. قوه¬ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مسئولیت خود در پرتو تعالیم دینی برای بسط عدالت و به¬منظور صیانت از کرامت انسانی از آغاز شیوع ویروس کرونا در سه محور “برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با این ویروس”، پیشگیری از ابتلای مراجعه‌کنندگان به محاکم به این ویروس” و “پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها” تدابیری را برای حفاظت از سلامت زندانیان و نیز آرامش¬بخشی به خانواده¬های آنها اتخاذ نمود که از جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:

قوه¬ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آغاز شیوع ویروس کرونا، تدابیری جدی

1. صدور بخشنامه¬ی رئیس قوه¬ی قضاییه برای حفاظت زندان‎های کشور در مقابل شیوع ویروس کرونا،

2. تعلیق تمام فعالیت‌های اجتماع‌محور در زندان‌های کشور،

3. ضدعفونی¬کردن روزانه و مستمر بخش‌ها و وسایل مورد استفاده¬ی زندانیان،

4. قراردادن وسایل بهداشتی بیشتر در دسترس زندانیان،

5. ارائه¬ی آموزش‌های لازم به زندانیان و زندانبانان برای افزایش خودمراقبتی،

6. تشکیل کمیته‌های سلامت برای کنترل و مراقبت از وضعیت سلامت زندانیان و شناسایی افراد در معرض خطر،

7. توقف اعزام‌های غیرضروری زندانیان به مراجع قضایی،

8. کنترل ویژه¬ی مواد غذایی در بدو ورود به زندان¬ها،

9. خودداری از اعزام محکومان به زندان‌ها تا پایان فروردین¬ماه،

10. تشکیل شیفت‌های شبانه‌روزی برای پذیرش وثیقه و اعطای مرخصی و جداسازی زندانیان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و

11. اعطای مرخصی یک¬ماهه به زندانیان

تبلور کرامت انسانی اسلامی در بی¬نظیرترین ابتکار قوه¬ی قضاییه در جهان 

در این میان ابتکار اعطای مرخصی به حدود یک¬صد هزار زندانی از جمله بی¬نظیرترین اقدام¬های قوه¬ی قضاییه در سطح جهان است تا جایی میشل باچلت، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن اذعان نموده و از اقدام قوه¬ی قضاییه¬ی جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده¬است. وی در بیانیه¬ی اخیر خود جمهوری اسلامی ایران را به¬عنوان کشوری نمونه در زمینه¬ی کاهش جمعیت زندان¬ها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد. این در حالی است که به¬دلیل حاکمیت پول و سرمایه بر مناسبات حکومتی رژیم امریکا، بخش زیادی از زندان¬های این کشور در اختیار بخش خصوصی بوده و این شرکت¬ها نیز از زندانیان به¬عنوان نیروی کار اجباری استفاده کرده و به دلیل درآمدزایی زندانیان برای صاحبان سرمایه، زمینه¬ای برای آزادی موقت زندانیان امریکایی وجود نداشته و حتی زندانیان پُرریسک و در معرض خطر ابتلا به کرونا نیز مشمول مرخصی از زندان نشده¬اند.

مسئولیت دولت امریکا در تضمین سلامت ایرانیان دربند در زندان¬های این کشور

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسئولیت¬های دولت امریکا برای تضمین سلامت شهروندان ایرانی دربند در زندان¬های این کشور، از حق این دسته از ایرانیان برای خروج از امریکا در دوره¬ی پُرخطر شیوع ویروس کرونا حمایت نموده و از سازمان¬های مسئول بین¬المللی به¬ویژه سازمان ملل متحد و بالاخص کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می¬خواهد تا به مسئولیت¬های خود در صیانت از حقوق ایرانیان دربند در زندان¬های امریکا عمل نموده و اجازه ندهند رویکرد ضدحقوق بشری رژیم امریکا بیش از این حق حیات و حق سلامت ایرانیان در زندان¬های امریکا را تهدید نماید.

آمادگی ایران برای انتقال تجربه در صیانت از کرامت انسانی 

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر آمادگی خود را برای به اشتراک¬گذاشتن تجارب جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کرامت انسانی و تأمین حقوق بشر با سازمان¬های بین-المللی به¬ویژه سازمان ملل متحد و نیز کشورهای مختلف اعلام نموده و همه¬ی طرف¬های مسئول در جامعه¬ی جهانی را به به¬کارگیری تجارب مثبت و منحصربه¬فرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دعوت می¬کند.

انتهای پیام