بشیری: وزرای دولت سیزدهم مردمی باشند

مرداد 25, 1400
6 بازدید

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد که وزرای دولت سیزدهم باید مردمی بوده و با نخبگان تعامل داشته باشند تا بتوانند با شناخت مشکلات مردم آن را حل کنند. فرهاد بشیری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: رئیس جمهور دولت سیزدهم توانست با رأی مردم انتخاب شود. اکنون مردم منتظرند تا […]

بشیری: وزرای دولت سیزدهم مردمی باشند

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد که وزرای دولت سیزدهم باید مردمی بوده و با نخبگان تعامل داشته باشند تا بتوانند با شناخت مشکلات مردم آن را حل کنند.

فرهاد بشیری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: رئیس جمهور دولت سیزدهم توانست با رأی مردم انتخاب شود. اکنون مردم منتظرند تا کابینه سیزدهم متشکل از افراد توانمند و بااستعداد تشکیل شود تا افرادی بر سر کار آمده که مشکلات مردم را برطرف کنند.

وی افزود: لازم است کابینه سیزدهم متشکل از افراد واجد شرایط و توانمند باشد، کسانی که با پشتکار و انگیزه و باکفایت بوده و بتوانند با اتکا به توانمندی های داخلی و تعامل بین المللی و منطقه ای مشکلات را از سر راه بردارند. ان شاءالله مجلس هم در سایه همگرایی با دولت به ویژه در زمان بررسی صلاحیت وزرا بتواند به دولت کمک کند و در روند رأی اعتماد وزرا سرعت داشته باشد.

نماینده پاکدشت تأکید کرد که رخ دادن این امر منوط به معرفی وزرای کارآمد و باکفایت است که بتوانند سرعت خدمت رسانی را افزایش داده و مشکلات، نارسایی و کاستی ها را بشناسند و مهمتر از همه پشت میزنشین نباشند.

بشیری در پایان تأکید کرد: وزرا باید مردمی بوده و با نخبگان تعامل داشته باشند تا با تعامل بین مردم و استفاده از نظرات نخبگان مشکلات را حل کنند، مشکلاتی که مهمترین آن موضوع معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر، رفاه اجتماعی و حل معضلات اقتصادی است.

منبع:ایسنا