بستری ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال مبتلا به کرونا در بابل

آبان 24, 1400
10 بازدید

ایسنا/مازندران رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت:از زمان شیوع کرونا تاکنون در بابل تعداد ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال به عنوان بیماران مشکوک و قطعی به کرونا بستری شدند. سیدفرزاد جلالی با بیان اینکه از  کل موارد مشکوک بستری در ۵ موج اپیدمی در شهرستان بابل؛ ۵۰.۶   مرد و ۴۹.۴  درصد زن بودند،اظهارکرد:میانگین سنی کل موارد، ۵۳ […]

 بستری ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال مبتلا به کرونا در بابل

ایسنا/مازندران رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت:از زمان شیوع کرونا تاکنون در بابل تعداد ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال به عنوان بیماران مشکوک و قطعی به کرونا بستری شدند.

سیدفرزاد جلالی با بیان اینکه از  کل موارد مشکوک بستری در ۵ موج اپیدمی در شهرستان بابل؛ ۵۰.۶   مرد و ۴۹.۴  درصد زن بودند،اظهارکرد:میانگین سنی کل موارد، ۵۳ سال بوده و میانگین سنی در موج پنجم نسبت به موج اول،  ۱۰سال کمتر شده است ، به طوری که در موج اول به طور متوسط میانگین سنی بستری شدگان ۵۶ سال بوده که در موج پنجم به ۴۶ سال رسید.

وی افزود: در موج پنجم نسبت به موج اول روند درصد ابتلا در گروه سنی بالای ۴۰ سال کاهش یافته، به طوریکه این مورد در گروه سنی بالای ۸۰ سال به نصف رسیده است. در این موج به همان نسبت ابتلا در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال افزایش یافت.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با بیان اینکه در ۱۷ ماه گذشت وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اماکن عمومی ۶۴ و میزان استفاده از ماسک در شهرستان بابل ۴۵ درصد است که به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش را نسبت به ماه های قبل در شهرستان نشان می دهد.

جلالی یادآورشد: از زمان شیوع کرونا تاکنون در بابل تعداد ۱۱۹۸ کودک زیر ۱۰ سال به عنوان بیماران مشکوک و قطعی به کرونا بستری شدند.

به گزارش روابط عممی دانشگاه علوم پزشکی بابل،وی با بیان اینکه ۳۲ درصد از میزان بستری در بابل مربوط به افراد بین ۶۰ تا ۷۹ سال و ۳۰ درصد هم بین ۴۰ تا ۵۹ سال است، اظهار کرد: ۱۱.۷ درصد هم از کل بستری شدگان را گروه سنی ۸۰ سال به بالا تشکیل می دهند و تا کنون حدود ۹۰ هزار تست کرونا( اعم از PCR و رپید تست) از جمعیت شهرستان گرفته شد.

منبع:ایسنا