برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری به مناسبت نیمه شعبان اعلام شد

مهر 7, 1400
21 بازدید

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در تشریح برنامه‌های نیمه شعبان با عنوان «صبح امید» گفت: با توجه به شرایط موجود و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های نیمه شعبان در فضای مجازی و حقیقی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.  سیدعلیرضا فاطمیان‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در تشریح برنامه‌های این سازمان در ایام نیمه […]

برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری به مناسبت نیمه شعبان اعلام شد

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در تشریح برنامه‌های نیمه شعبان با عنوان «صبح امید» گفت: با توجه به شرایط موجود و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های نیمه شعبان در فضای مجازی و حقیقی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

 سیدعلیرضا فاطمیان‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در تشریح برنامه‌های این سازمان در ایام نیمه شعبان گفت: برنامه‌های نیمه شعبان با هدف معرفت افزایی شناخت حضرت مهدی(عج) و انتظار ظهور و ایجاد فضای سرور و شادی و با توجه به شرایط موجود و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و حقیقی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
وی افزود: از جمله برنامه‌های نیمه شعبان می‌توان به جشنواره «کوچه‌های انتظار» اشاره کرد: نوجوانان علاقه‌مند به آذین‌بندی کوچه‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند و در نهایت به بهترین آذین‌بند جوایزی اهدا می‌شود. برای آموزش ایده‌های آذین بندی به نوجوانان، تعدادی ویدیوکلیپ با موضوع نحوه آذین بندی با الگوهای بومی و  نحوه ایمن اتصال چراغانی کوچه‌ها به کنتور برق شهری، تهیه و تدوین و برای استفاده عموم شهروندان بخصوص نوجوانان در صفحه مجازی جشنواره به نشانی @koochehayeentezar بارگذاری شده است.
فاطمیان‌پور در ادامه گفت: پویش مجازی «منتظران باران» از نیمه شعبان آغاز می‌شود و فاز اول آن تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. در این پویش خدمات رایگان به نیازمندان توسط خیرینی که امکان انجام دارند، مثل پزشکان، تعمیرکاران، معلمین و… و. ارائه داده می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مانند سال‌های گذشته «پویش دعای فرج» در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همزمان با میلاد حضرت مهدی(عج) برگزار می‌شود. همچنین هر هفته جمعه‌ها دعای فرج از مراکز سازمان فرهنگی هنری پخش و در اینستاگرام مراکز منتشر می‌شود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به اینکه ابتدا و انتهای امسال مزین به نام مبارک حضرت ولی عصر(عج) است، سالی برای توجه بیشتر جامعه به موضوع مهدویت و انتظار دانست و در خصوص پویش «عصر انتظار» گفت: در این پویش  که در طول سال برگزار می‌شود، ایستگاه‌های ثابت در تعدادی از بوستان‌های شهر تهران برپا می‌شود و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ مهدویت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ایستگاه‌ها در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ‌ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ. همچنین در این ایستگاه‌ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺟﺮا می‌شود.
فاطمیان‌پور در ادامه بیان کرد: همچنین شب شعر آیینی «بیت‌های منتظر» با حضور و شعرخوانی شاعران سرشناس و کانون‌های ادبی در شب میلاد حضرت ولی عصر(عج) به صورت مجازی برگزار می‌شود.
وی به تولید محصولات مختلف ویژه عید شعبان توسط سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: پنج فیلم کوتاه؛ «زﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﭘﻨﺎه» ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺸﺮ، «ﺳﭙﯿﺪه» با موضوع اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ، «ﺑﯽ ﺗﻮ» ﻣﺠﺎﻫﺪان راه ﺧﺪا سرﺑﺎزان اﻣﺎم(ع)، «ﻧﺎن آور» با موضوع ﮐﻤﮏ‌ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ و «ﻣﻦ و داداﺷﺎم و ﺧﻮاﻫﺮام» با موضوع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺪوی تولید و منتشر می‌شود. همچنین سمفونی «صبح امید» تولید و در شب نیمه شعبان منتشر می‌شود. ﺳﻪ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻀـﺮت ﻣﻬﺪی (ﻋﺞ) ﺗﻮلید و در فضای مجازی منتشر می‌شود. در همین راستا  ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ عنوان محصول فرهنگی در قالب‌هایﻫﺎی؛ ﭘﺎدﮐﺴـﺖ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ، وﯾﺪیو ﮐﻠﯿﭗ و… ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد(ﻋﺞ) و اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎن فرهنگی هنری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
فاطمیان‌پور  گفت: اختتامیه مسابقه «دنیای زیبای من» به صورت مجازی برگزار می‌شود و نمایشگاه آثار در محل ایوان انتظار برپا می‌شود. همچنین ویژه‌برنامه «روضه‌خوان» به مناسبت نیمه شعبان برگزار می‌شود. در این ویژه‌برنامه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی روﺿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ، می‌توانند با ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاﺣﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻـﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ کنند.
منبع:ایسنا