بررسی وضعیت ورزشکاران المپیکی پیش از روز پرکار کاروان ایران

مرداد 21, 1400
11 بازدید

نشست کادر سرپرستی کاروان با سرپرستان تیمهای حاضر در دهکده بازیهای المپیک برگزار شد.  نشست کادر سرپرستی کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو  با حضور سجادی سرپرست کاروان، پیمان فخری معاون، دیگر اعضای کادر سرپرستی و سرپرستان رشته های اعزامی حاضر در دهکده بازیها برگزار شد. در این نشست آخرین  وضعیت جسمانی و آمادگی ورزشکاران […]

بررسی وضعیت ورزشکاران المپیکی پیش از روز پرکار کاروان ایران

نشست کادر سرپرستی کاروان با سرپرستان تیمهای حاضر در دهکده بازیهای المپیک برگزار شد.

 نشست کادر سرپرستی کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو  با حضور سجادی سرپرست کاروان، پیمان فخری معاون، دیگر اعضای کادر سرپرستی و سرپرستان رشته های اعزامی حاضر در دهکده بازیها برگزار شد.
در این نشست آخرین  وضعیت جسمانی و آمادگی ورزشکاران و تمرینات آنها جهت حضور در مسابقات مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از سرپرستان تیم ها برخی دغدغه ها را مطرح کردند و از سوی کادر سرپرستی مقرر گردید پیگیری های لازم در این باره انجام و آنها نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

همچنین در خصوص چگونگی حضور در مراسم افتتاحیه و محدودیت های اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری بازیهای نکات لازم اعلام شد تا هماهنگی های مناسب تری در این زمینه اتخاذ گردد.

منبع:ایسنا