بررسی وجود فلز سنگین “کادمیوم” در گردوغبار هوا

مرداد 20, 1400
141 بازدید

بررسی وجود کادمیوم در گردوغبار خشک اتمسفری شهر قزوین نشان داد که میزان این فلز سنگین در گردوغبار کم‌تر از حد مجاز برای کودکان و بزرگسالان بود؛ ولی ممکن است در آینده به دلیل آلودگی روزافزون هوا، کادمیوم باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی مردم شود.  یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشتی و زیست محیطی کنونی در […]

بررسی وجود فلز سنگین "کادمیوم" در گردوغبار هوا

بررسی وجود کادمیوم در گردوغبار خشک اتمسفری شهر قزوین نشان داد که میزان این فلز سنگین در گردوغبار کم‌تر از حد مجاز برای کودکان و بزرگسالان بود؛ ولی ممکن است در آینده به دلیل آلودگی روزافزون هوا، کادمیوم باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی مردم شود.

 یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشتی و زیست محیطی کنونی در جوامع شهری و صنعتی آلودگی هوا است. توسعه روزافزون جوامع بشری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر، بدون توجه به ارزیابی اثرات این فعالیت‌ها موجب ورود آلاینده‌های مختلف به اتمسفر و تشدید آلودگی هوا شده‌است.

در این میان ذرات معلق هوابرد به عنوان یکی از بزرگترین مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌روند. آلودگی ذرات گرد و غبار به فلزات سنگین به علت سمیت، تجزیه‌ناپذیری و تجمع پذیری این عناصر یک مشکل جدی تلقی می‌شود.

شهر قزوین به عنوان مرکز استان و یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران، به دلیل استقرار صنایع آلاینده در اطراف شهر، مجاورت با چندین شهرک صنعتی و آزاد راه‌های قزوین- تهران، قزوین- رشت و قزوین – زنجان و روند فزاینده افزایش تعداد خودروها از یک سو و بروز پدیده خشکسالی و گسترش روند بیابانی شدن در دشت‌های جنوبی قزوین، به‌دلیل اقلیم نیمه خشک، افت شدید منابع آبی و از بین رفتن پوشش گیاهی همراه با هجوم ریزگردها از غرب کشور از سوی دیگر در سالیان اخیر موجب افزایش غلظت و درگیری این شهر با پدیده ذرات معلق اتمسفری شده است.

به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با انجام مطالعه‌ای خطرات بهداشتی فلز سنگین کادمیوم را در گرد و غبار خشک اتمسفری شهر قزوین در سال ۱۳۹۸ بررسی کردند.

نتایج ارزیابی خطر سرطانزایی کادمیوم در هریک از مسیرهای مواجهه نشان داد که بیشترین میزان خطر سرطان‌زایی در کودکان و بزرگسالان در مسیر مواجهه گوارشی و کمترین مقدار آن نیز در هر دو گروه و در مسیر مواجهه استنشاقی به ترتیب برای کودکان و بزرگسالان بود.

میزان خطر سرطان‌زایی و غیرسرطان‌زایی ناشی از وجود کادمیوم در گرد و غبار خشک اتمسفری و مواجهه با در کودکان و بزرگسالان کمتر از حدود مجاز قابل قبول بود؛ ولی به دلیل آلودگی روز افزون هوا در آینده ممکن است منجر به ایجاد اثرات زیان‌بار بر سلامت شهروندان شود.

پژوهشگران این مطالعه که نتایج آن در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده، پیشنهاد می‌کنند از نتایج به‌دست آمده در مدیریت و برنامه ریزی کنترل آلودگی هوای شهر قزوین، مدیریت و برنامه‌ریزی کنترل آلودگی منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی، طرح‌های مربوط به جلوگیری از بیابان‌زایی و آلودگی خاک و پسماندها و گسترش فضای سبز شهری استفاده شود.

منبع: ايسنا