بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی به تعویق افتاد

مرداد 23, 1400
2 بازدید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه این کمیسیون برای بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات به دلیل کسالت او به زمان دیگری موکول شد.  محمود عباس زاده مشکینی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: امروز قرار بود آقای خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات برای ارائه […]

بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی به تعویق افتاد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه این کمیسیون برای بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات به دلیل کسالت او به زمان دیگری موکول شد.

 محمود عباس زاده مشکینی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: امروز قرار بود آقای خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات برای ارائه برنامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور پیدا کند که به دلیل کسالت او و مشکوک بودن به کرونا  این اتفاق نیفتد و این نشست به زمان دیگری موکول شد.

به گفته وی کمیسیون در این جلسه به بررسی مسائل و تحولات افغانستان با حضور کارشناسان پرداخت.

همچنین شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با ایسنا گفت که بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی به دلیل کسالت خطیب به جلسه دیگری موکول شده است.

وی همچنین گفت که کمیسیون امنیت ملی در جلسه بعدازظهر به بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی خارجه و کشور می پردازد.

منبع: ايسنا