بررسی برنامه‌های دو وزیر پیشنهادی کشور و اقتصاد در کمیسیون فرهنگی

مرداد 25, 1400
0 بازدید

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی برنامه های دو وزیر پیشنهادی کشور و اقتصاد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. حجت الاسلام مجید نصیرایی در توضیح جلسه امروز عصر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نشست کمیسیون با حضور دو وزیر پیشنهادی کشور و امور اقتصادی و دارایی یعنی احمد وحیدی و احسان خاندوزی برگزار شد، […]

بررسی برنامه‌های دو وزیر پیشنهادی کشور و اقتصاد در کمیسیون فرهنگی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی برنامه های دو وزیر پیشنهادی کشور و اقتصاد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

حجت الاسلام مجید نصیرایی در توضیح جلسه امروز عصر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نشست کمیسیون با حضور دو وزیر پیشنهادی کشور و امور اقتصادی و دارایی یعنی احمد وحیدی و احسان خاندوزی برگزار شد، در ابتدا وزیر پیشنهادی کشور برنامه‌های خود را برای اداره این وزارتخانه در کمیسیون فرهنگی ارائه داد، توجه به انتخاب افراد اصلح در پست‌های مدیریتی از انتخاب استاندار گرفته تا فرماندار، تقویت مرز نشینی و توجه به شرایط مرزنشینان، استحکام ساخت درونی قدرت ملی، بازآفرینی ساختارها و ایجاد ساز و کارهای رفع تعارض میان دستگاه ها برای حل مسائل بین استانی و بین بخشی، ایجاد پیوند و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و بالا بردن قابلیت پردازش به‌منظور اعمال حکمرانی هوشمند و تقویت ساز وکارهای ارزیابی سیاست‌ها و پیامدها و ارتقای کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری در درون دولت با هم‌افزایی و یکپارچگی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش ساز ملی در برنامه های وی مشاهده می شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز  برنامه‌های کاری خود را برای اداره این وزارتخانه ارائه داد، از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی می توان به اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی کشور، ایجاد تیم‌هایی در حوزه اقتصادی و استفاده از تجارت آنها برای تقویت بخش‌های متفاوت مالیاتی و نظام پولی و بانکی کشور، تقویت زمینه‌های اقتصادی به واسطه تقویت مراکز پولی و بانکی کشور و تسهیل مقررات مربوطه و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه اشاره کرد.

نماینده مردم فردوس و طبس اضافه کرد: در کنار موارد مطرح شده وزیر پیشنهادی جهت استفاده از ظرفیت نیروهای خلاق اقتصادی در راستای تقویت نظام پولی و بانکی کشور، فراخوانی از کل کشور خواهند داشت.

منبع: ايسنا