بخش خدمات؛ در صدر میزان اشتغالزایی در خراسان جنوبی

آذر 2, 1400
11 بازدید

ایسنا/خراسان جنوبی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان اشتغال در زمستان ۹۸ مربوط به حوزه‌های خدمات با ۴۳.۸ درصد، صنعت با ۳۹.۱ درصد و کشاورزی با ۲۴.۳ درصد است که خراسان جنوبی به سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور اول شود. جواد لطفی، امروز سه شنبه ۱۹ فروردین […]

بخش خدمات؛ در صدر میزان اشتغالزایی در خراسان جنوبی

ایسنا/خراسان جنوبی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان اشتغال در زمستان ۹۸ مربوط به حوزه‌های خدمات با ۴۳.۸ درصد، صنعت با ۳۹.۱ درصد و کشاورزی با ۲۴.۳ درصد است که خراسان جنوبی به سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور اول شود.

جواد لطفی، امروز سه شنبه ۱۹ فروردین در نشست بررسی وضعیت اشتغال استان اظهار کرد: جمع آوری آمار نرخ بیکاران از خانوارها به صورت فصلی انجام می‌شود که در هر فصل از ۱۱ شهرستان استان در مجموع به ۱۹۲۰ خانوار مراجعه شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برای آمارگیری در هر فصل در شهرستان بیرجند به ۳۷۲ خانوار، قائنات ۲۵۲ خانوار، طبس ۳۹۲ خانوار و در فردوس به ۱۵۶ خانوار مراجعه می‌کنیم.

وی بیان‌کرد: در نهبندان و درمیان نیز در هر فصل آمارگیری از ۱۵۶ خانوار، در سرایان ۱۴۴ خانوار، در سربیشه و زیرکوه ۱۳۲ خانوار، بشرویه ۱۲۰ خانوار و در خوسف از ۱۰۸ خانوار صورت می‌گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هر اندازه امید به ایجاد شغل در جامعه بیشتر باشد، نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

منبع:ایسنا