بخش جدید “دشت ذهاب” به استان کرمانشاه اضافه شد

مرداد 23, 1400
4 بازدید

 بخش جدید “دشت ذهاب” به بخش‌های استان کرمانشاه اضافه شد. جلیل بالایی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اضافه شدن بخش جدید “دشت ذهاب” به بخش های استان کرمانشاه گفت: این بخش به موجب مصوبه هیات وزیران در تاریخ 28 تیرماه سال 1400 […]

بخش جدید "دشت ذهاب" به استان کرمانشاه اضافه شد

 بخش جدید “دشت ذهاب” به بخش‌های استان کرمانشاه اضافه شد.

جلیل بالایی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اضافه شدن بخش جدید “دشت ذهاب” به بخش های استان کرمانشاه گفت: این بخش به موجب مصوبه هیات وزیران در تاریخ 28 تیرماه سال 1400 به بخش های شهرستان سرپل ذهاب اضافه شده است.

وی افزود: این بخش از ترکیب چهار دهستان “دشت ذهاب”، “پشت تنگ”، “سرقلعه” و ” جگیران” تشکیل شده است.

بالایی تصریح کرد: همچنین در دهستان دشت ذهاب چهار روستا با نام های “کوییک حسن”، “کوییک عزیز”، “کوییک مجید” و “کوییک محمود” بود که این چهار روستا نیز با یکدیگر در قالب دهستانی با نام “کوییک” ترکیب شدند که ازین پس مرکز بخش “دشت ذهاب” خواهد بود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه افزود: با اضافه شدن بخش “دشت ذهاب” هم اکنون شهرستان سرپل ذهاب دارای سه بخش مرکزی، قلعه شاهین و دشت ذهاب است.

وی افزود: همچنین با اضافه شدن این بخش هم اکنون استان کرمانشاه دارای 14 شهرستان، 33 بخش و 88 دهستان است.

این مسئول یادآور شد: این دومین مصوبه دولت در سال 1400 درباره ایجاد بخش های جدید در استان کرمانشاه است.

منبع:ایسنا