بازگشت واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان

مرداد 21, 1400
4 بازدید

 واگن‌های خارج شده از ریل به راه‌آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند. واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند. با تلاش ماموران راه آهن جمهوی اسلامی، واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند. با بازگشت واگن‌های خارج شده از ریل […]

بازگشت واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان

 واگن‌های خارج شده از ریل به راه‌آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند.

واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند.

با تلاش ماموران راه آهن جمهوی اسلامی، واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن تهران جنوب در مسیر لرستان بازگشتند.

با بازگشت واگن‌های خارج شده از ریل به راه آهن، تردد در مسیر سراسری تهران جنوب از سر گرفته شد.

راه آهن تهران جنوب در حوزه لرستان از دیشب به علت خروج شش واگن باری از ریل در محدوده بلاک بیشه قارون لرستان مسدود شده بود.

منبع:ایسنا