بازگشت خاموشی‌ها به اراک

مرداد 25, 1400
6 بازدید

خاموشی‌های تحمیلی در ساعات مختلف در کنار خاموشی‌های بی‌برنامه آنهم در ساعات اوج فعالیت کسبه که نشانی از آنها در جدول اعلامی شرکت برق نیست، پس از وقفه‌ای دو هفته ای بازگشته‌ و موجب گلایه مردم و کسبه شده اند. خاموشی‌های مکرر و طولانی‌مدت، فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده و به لوازم برقی خسارت زده […]

خاموشی‌های تحمیلی در ساعات مختلف در کنار خاموشی‌های بی‌برنامه آنهم در ساعات اوج فعالیت کسبه که نشانی از آنها در جدول اعلامی شرکت برق نیست، پس از وقفه‌ای دو هفته ای بازگشته‌ و موجب گلایه مردم و کسبه شده اند. خاموشی‌های مکرر و طولانی‌مدت، فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده و به لوازم برقی خسارت زده و اعتراض صاحبان مشاغل را در پی داشته است. گرمای تابستان هم تحمل این خاموشی‌های مکرر را دشوارتر کرده است.

پریسا بهزادی

 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
 • بازگشت خاموشی‌ها به اراک
منبع: ايسنا