بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه برادران شهید دلحامد

مهر 7, 1400
22 بازدید

فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه برادران شهید دلحامد چابهار، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.  امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه برادران شهیدان دلحامد چابهار، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این یگان شامل آلرت، گردان‌های نگهداری، شکاری و…، با کارکنان پایور و وظیفه دیدار […]

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه برادران شهید دلحامد

فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه برادران شهید دلحامد چابهار، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

 امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه برادران شهیدان دلحامد چابهار، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این یگان شامل آلرت، گردان‌های نگهداری، شکاری و…، با کارکنان پایور و وظیفه دیدار و گفت‌وگو کرد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با کارکنان وظیفه، با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه و ارتقای بیش از پیش روحیه سربازان در حراست از میهن اسلامی، گفت: رضایت فرمانده معظم کل قوا از عملکرد فرماندهان، مسئولان و سربازان ارتش، حاصل پاسداری و تأمین امنیت شما سربازان جان بر کف است.
وی ضمن برشمردن ویژگی‌های یک سرباز خوب، رزمنده و ایثارگر، عمل به توصیه های امنیتی فرماندهان را مهمترین اقدام یک سرباز نمونه اسلام برای دفاع از خاک وطن و ناموس عنوان کرد و افزود: اگر هر فرمانده یا سرباز، اصول امنیتی و فرامین نظامی را به نحو مطلوب، سر لوحه کار خود قرار دهد، هیچ گاه دشمن جرأت نزدیک شدن به حریم ما را نخواهد داشت و مردم همواره در آرامش و امنیت خواهند بود.
منبع:ایسنا