بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس

مرداد 25, 1400
3 بازدید

امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا با حضور سرزده در بیمارستان سیدالشهداء(ع) منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش، از مدافعان سلامت تجلیل کرد و با حضور در بخش های بستری بیماران کرونایی ضمن عیادت از آنها در جریان روند بهبود آنها قرار […]

امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا با حضور سرزده در بیمارستان سیدالشهداء(ع) منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش، از مدافعان سلامت تجلیل کرد و با حضور در بخش های بستری بیماران کرونایی ضمن عیادت از آنها در جریان روند بهبود آنها قرار گرفت.

 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
 • بازدید فرمانده ناوگان جنوب از بیمارستان سیدالشهدا بندرعباس
منبع: ايسنا