ایستگاه ۳۳ ایلیا

مهر 7, 1400
65 بازدید

 ایلیا موسوی آتش نشان کوچک خمینی شهری به مردم توصیه می کند نکات ایمنی را جدی بگیرند و ساختمان های خود را ایمن کنند. ایلیا موسوی همیار آتش نشان خمینی شهری است که کلاس هشتم ابتدایی را پشت سر می گذارد و از ۵ سالگی عاشق شغل آتش نشانی بوده و هم اکنون در برخی […]

ایستگاه ۳۳ ایلیا

 ایلیا موسوی آتش نشان کوچک خمینی شهری به مردم توصیه می کند نکات ایمنی را جدی بگیرند و ساختمان های خود را ایمن کنند.

ایلیا موسوی همیار آتش نشان خمینی شهری است که کلاس هشتم ابتدایی را پشت سر می گذارد و از ۵ سالگی عاشق شغل آتش نشانی بوده و هم اکنون در برخی از عملیات های آتش نشانی شرکت می کند.

وی از پیدایش این علاقه می گوید: ۵ ساله که بودم کودک همسایه مان در خانه گیر کرده بود که همسایه ها با آتش نشانی تماس گرفتند و آنها با نردبان های سه بخشی بچه را می خواستند نجات دهند و نهایتا مجبور شدند در را بشکنند و او را نجات دادند. وقتی می خواستند به آشیانه برگردند من هم سوار ماشین آنها شدم و از آن زمان به شغل آتش نشانی علاقمند شدم.

از آن زمان همه فکر و ذکر ایلیا آتش نشانی شد. با کمک پدر و مادر همه ایستگاه های آتش نشانی اصفهان و خمینی شهر را بازدید کرد و تقریبا با همه مراحل کار آتش نشانان آشناست. حالا هم که خانه شان نزدیک ایستگاه ۳ آتش نشانی خمینی شهر است حداقل هفته ای یکبار به آنجا سر می زند و در انجام کارها به آتش نشان ها کمک می کند و چند باری هم در عملیات ها همراهشان بوده است.

این همیار آتش نشان کوچک در مدرسه نیز مسئول انتظامات بوده و موارد ایمنی مدرسه را چون علمک های گاز و موتور خانه با کمک دوستانش بررسی می کند.

ایلیا می گوید: حدود ۵ سالی ایستگاه دو می رفتم و با آتش نشانان آن ایستگاه همکاری می کردم. آنجا به من می گفتند پهلوان پنبه، همکار یا آتش نشان افتخاری، حتی با من تمرین می کردند که چطوری شلنگ رو جمع کنم یا تمرینات بدنی انجام می دادیم.

این نوجوان خمینی شهری از حادثه پلاسکو یاد می کند و می گوید: وقتی ساختمان پلاسکو آتش گرفت و تعدادی از همکارانمان زیر آوار ماندند، تنها توانستیم تعدادی از آنها را نجات دهیم. یادم می آید که خیلی گریه کردم و تا دو روز مریض شدم. وقتی از بیمارستان خانه آمدم تا ساعت ۴ صبح دنبال اخبار پلاسکو بودم. کلاه له شده، ماسک و حتی لباس ها و پیکر سوخته آن آتش نشان را که از زیر آوار بیرون کشیدند، فراموش نمی کنم.

ایلیا موسوی آتش نشان کوچک خمینی شهری به مردم توصیه می کند نکات ایمنی را جدی بگیرند و ساختمان های خود را ایمن کنند. از همه مهمتر برای شماره ۱۲۵ ایجاد مزاحمت نکنند و راه را در خیابان ها برای ماشین های عملیات باز کنند. او اتاقش را تبدیل به ایستگاه آتش نشانی کرده و اسم آن را گذاشته “ایستگاه ۳۳ ایلیا”.

منبع: ايسنا