انتشار شماره نخست فصلنامه «اکسیژن»

مرداد 18, 1400
46 بازدید

انجمن علمی دانشجویی علوم ورزش دانشگاه جهرم، نخستین شماره فصلنامه «اکسیژن» را منتشر کرد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، آشنایی با اماکن ورزشی دانشگاه جهرم، با اساتید، معرفی کتاب، مقاله علمی، دامس چیست، فواید تمرین پلانک، تازه‌های فناوری، تغذیه (مکمل‌ها)، آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت، افتخارآفرینان و سرگرمی و مسابقه عناوین مطالبی است که […]

انتشار شماره نخست فصلنامه «اکسیژن»

انجمن علمی دانشجویی علوم ورزش دانشگاه جهرم، نخستین شماره فصلنامه «اکسیژن» را منتشر کرد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، آشنایی با اماکن ورزشی دانشگاه جهرم، با اساتید، معرفی کتاب، مقاله علمی، دامس چیست، فواید تمرین پلانک، تازه‌های فناوری، تغذیه (مکمل‌ها)، آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت، افتخارآفرینان و سرگرمی و مسابقه عناوین مطالبی است که در این نشریه منتشر شده است.
در ابتدای یادداشت سردبیر این شماره آمده است: «عرض ادب دارم خدمت همه دانشجویان عزیز و مخاطبانی که با لطف و مهربانی  این چند برگ از نشریه را از نگاه زیبای خویش عبور می‌دهند. چند برگی که نتیجه زحمات دوستان بنده در این نشریه نوپاست. خداوند را سپاسگزارم که توفیق خدمت در این عرصه را به ما عنایت فرموده و امیدوارم قدر این فرصت ایجاد شده را بدانیم. …»
ستاره غریبی و نرجس علیرضایی سروستانی، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه «اکسیژن» را برعهده دارند.