انتشار شماره جدید نشریه دانشجویی «آستنیت»

مرداد 16, 1400
61 بازدید

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد شماره سوم فصلنامه «آستنیت» را منتشر کرد. مقدمه‌ای بر نانوسرامیک‌ها، نرم‌افزار اتوفرم، متمم آگاهی‌بخش برای آینده تحصیلی، کاشی فیروزه، اخبار، دارورسانی با نانوسرامیک‌ها و مقاله علمی از جمله مطالبی است که در شماره سوم آستنیت منتشر شده است. در سخن سردبیر این شماره آمده است: […]

انتشار شماره جدید نشریه دانشجویی «آستنیت»

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد شماره سوم فصلنامه «آستنیت» را منتشر کرد.

مقدمه‌ای بر نانوسرامیک‌ها، نرم‌افزار اتوفرم، متمم آگاهی‌بخش برای آینده تحصیلی، کاشی فیروزه، اخبار، دارورسانی با نانوسرامیک‌ها و مقاله علمی از جمله مطالبی است که در شماره سوم آستنیت منتشر شده است.
در سخن سردبیر این شماره آمده است: «… پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی و در قالب تیمی جدید، همت به انتشار شماره جدید نشریه تخصصی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی گماشتیم. … در شماره سوم، محوریت  نشریه حول موضوع نانو سرامیک‌ها می‌باشد و سعی ما بر این بود تا مطالب و موضوعات این شماره در این راستا باشد.»
مدیرمسئولی آستنیت با علی ساقی و سردبیری آن با سارا قدمگاهی است.
منبع:ايسنا