انتخاب اعضای هیات رییسه شورای ششم شهرهای بجنورد، چناران شهر و حصار و گرمخان انجام شد

مرداد 13, 1400
58 بازدید

  تحلیف اعضای ششمین دوره شورای سه شهر بجنورد، چناران شهر و حصار و گرمخان از توابع شهرستان بجنورد در فرمانداری بجنورد برگزار شد. مراسم تحلیف اعضای شورای سه شهر مذکور طی امروز ۱۳ مرداد ماه با حضور فرماندار برگزار و پس از آن اعضای جدید، انتخابات هیات رییسه شورای این سه شهر نیز انتخاب شدند. […]

انتخاب اعضای هیات رییسه شورای ششم شهرهای بجنورد، چناران شهر و حصار و گرمخان انجام شد

  تحلیف اعضای ششمین دوره شورای سه شهر بجنورد، چناران شهر و حصار و گرمخان از توابع شهرستان بجنورد در فرمانداری بجنورد برگزار شد.

مراسم تحلیف اعضای شورای سه شهر مذکور طی امروز ۱۳ مرداد ماه با حضور فرماندار برگزار و پس از آن اعضای جدید، انتخابات هیات رییسه شورای این سه شهر نیز انتخاب شدند.

پس از رای گیری، اعضای جدید هیات های رییسه شورای شهر بجنورد، چناران شهر و حصار و گرمخان معرفی شدند:

رییس شورای شهر بجنورد: جمشید عین بیگی

نایب رییس شورای شهر بجنورد: احمدرضا یزدانی

خزانه دار شورای شهر بجنورد: یوسف مغروری

منشی اول شورای شهر بجنورد: مهدی معلم

منشی دوم: شورای شهر بجنورد: مهرداد رحمتی

همچنین

رییس شورای شهر چناران شهر: علی محبتی

نایب رییس شورای شهر چناران شهر: علی شاکری

خزانه دار شورای شهر چناران شهر: علی اصغر امانی

منشی شورای شهر بجنورد: صادق محمدزاده

همچنین

رییس شورای شهر حصار و گرمخان: شیرزاد زارعی

نایب رییس شورای شهر حصار و گرمخان: ناهید مهرور

خزانه دار شورای شهر حصار و گرمخان: اباصلت صادقی

منشی شورای شهر حصار و گرمخان: ابوالفضل فرهادی

منبع: ايسنا