اقدامات انجام شده در تامین اجتماعی برای تحقق دولت الکترونیک

مهر 7, 1400
76 بازدید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی با تجمیع، تنقیح و اصلاح ۲۰۰۰ بخشنامه در ۶۰ بخشنامه کلی، اجرای طرح ۳۰۷۰ و طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، گام‌های بلندی در عملیاتی کردن دولت الکترونیک و مانع‌زدایی برداشتیم. محمد شریعتمداری در صفحه توییتر خود نوشت: «سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی با […]

اقدامات انجام شده در تامین اجتماعی برای تحقق دولت الکترونیک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی با تجمیع، تنقیح و اصلاح ۲۰۰۰ بخشنامه در ۶۰ بخشنامه کلی، اجرای طرح ۳۰۷۰ و طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، گام‌های بلندی در عملیاتی کردن دولت الکترونیک و مانع‌زدایی برداشتیم.

محمد شریعتمداری در صفحه توییتر خود نوشت: «سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی با تجمیع، تنقیح و اصلاح ۲۰۰۰ بخشنامه در ۶۰ بخشنامه کلی، اجرای طرح ۳۰۷۰ و طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، گام‌های بلندی در عملیاتی کردن دولت الکترونیک و مانع‌زدایی برداشتیم.»
وی افزود: «در سال جدید حرکت در این مسیر را شتاب بیشتری خواهیم بخشید.»

منبع:ایسنا