اعلام اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای متهم علی آبادی

آبان 24, 1400
10 بازدید

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از وکیل متهم علی‌آبادی خواست در […]

اعلام اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای متهم علی آبادی

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از وکیل متهم علی‌آبادی خواست در جایگاه قرار گرفته و ادامه دفاعیات را بیان کند.

نبی زاده وکیل متهم علی‌آبادی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موکلم وحی منزل نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد.

وی در ادامه افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ادعا شده است که توقف ثبت سفارشات خودرو در تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۵ ابلاغ شده در حالی که بر اساس مستندات در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ نامه از طرف موکلم ابلاغ شده و جعل و تخلفات متوجه شرکت راهبر است و موکلم مدعی این است که چرا سامانه در آن بازه زمانی ده روزه توسط شرکت راهبر بسته نشده است.

وی افزود: موکل بنده تصمیم ساز نبوده، بلکه تصمیم در جایی دیگر گرفته شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر، نماینده دادستان خواست توضیحات خود را نسبت به دفاعیات وکیل متهم علی آبادی بیان کند.

یزدانی فر، نماینده دادستان بیان کرد: در خصوص کیفرخواست تمامی گزارشات مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و گزارشات از مراجع قضایی مستدل است و در خصوص این پرونده پیگیری‌های بسیاری شده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم علی آبادی افزود: فساد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه موکل شماست. مشخص است ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو طی بازه زمانی ده روزه حاکی از اطلاع رسانی گسترده برای ثبت سفارش به صورت سازمان یافته بوده است که بر این اساس معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط موکل شما انجام شده است.

قاضی صلواتی از متهم علی آبادی خواست در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم علی آبادی ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت: من در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ نامه ابلاغ شده را به حراست سازمان و شرکت راهبر گزارش داده ام که جعل و تخلف صورت گرفته است.

نماینده دادستان خطاب به متهم علی آبادی گفت: دلیل جلسات بعدی شما با افراد متعدد و متهم صیادی چه بوده و چرا اجرای نامه ابلاغی شما دارای ابهام است. عملا نامه ابلاغی شما اجرایی نشده است.

قاضی صلواتی هم خطاب به متهم علی آبادی گفت: شما به دلیل اینکه مخالف اجرای نامه ابلاغی مبنی بر واردات خودرو خارجی بوده اید آن را در عمل نیز اجرا نکرده اید و دستور صوری ابلاغ کرده اید، شما وقتی که مخالف اجرای یک ابلاغیه بوده اید، از اجرای آن استنکاف کرده اید، ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو خارجی طی ده روز در سامانه فاجعه است و مشخصا این حاکی از جرایم سازمان یافته است.

متهم علی آبادی در ادامه گفت: من مسئول ثبت سفارش خودرو نبوده ام و در حوزه مسئولیتم تمامی مواردی که شناسایی کرده ایم را به ناظر فنی و شرکت راهبر اعلام کرده ایم.

قاضی صلواتی در ادامه جلسه دادگاه ضمن قرائت اتهامات فرزاد محمدی، متهم ردیف چهارم، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند.

متهم محمدی گفت: جعل و تخلفات صورت گرفته ثبت سفارش خودرو، قبل از ورود بنده به سازمان توسعه و تجارت به عنوان معاون صورت گرفته است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت: به شما شفاها اعلام شده که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده است؟

متهم محمدی گفت: بله شفاها به من اعلام کرده اند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی بیان داشت: چرا در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ ثبت سفارش خودرو خارجی که طی نامه ابلاغیه متوقف می‌شود به گمرک اعلام نشده است؟

متهم محمدی گفت: من در تاریخ مذکور سمتی در سازمان توسعه و تجارت نداشته‌ام.

متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ اولین نامه تخلفات احصا شده را به شرکت راهبر اعلام کرده‌ایم و طی ۵۲ فقره نامه تخلفات را به حراست سازمان و شرکت راهبر اعلام داشته‌ایم.

وی در پایان دفاعیات خود افزود: در زمان مدیریت حسن پور در شرکت راهبر، توسط شرکت مذکور ۱۵۰ آی پی شناسایی شد و به حراست سازمان توسعه تجارت برای پیگیری داده شده است.

قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: ادامه دفاعیات فردا ساعت ۹ صبح استماع خواهد شد.

منبع: ايسنا