اعطای مرخصی پایان حبس به ۱۷ نفر از زندانیان دماوند

مرداد 23, 1400
1 بازدید

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ضمن بازدید از زندان دماوند با مرخصی پایان حبس ۱۷ نفر موافقت کرد که نسبت به آزادی آنان اقدام شد.  به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، علیرضا آقاجاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس، ضمن بازدید از ندامتگاه دماوند با ۷۰ نفر از مددجویان ملاقات چهره […]

اعطای مرخصی پایان حبس به ۱۷ نفر از زندانیان دماوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ضمن بازدید از زندان دماوند با مرخصی پایان حبس ۱۷ نفر موافقت کرد که نسبت به آزادی آنان اقدام شد.

 به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، علیرضا آقاجاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس، ضمن بازدید از ندامتگاه دماوند با ۷۰ نفر از مددجویان ملاقات چهره به چهره داشت که پس از استماع صحبت‌های آنان، دستورات لازم جهت تسریع در امورات آن‌ها را در چارچوب قوانین صادر کرد.

ضمنا با مرخصی پایان حبس ۱۷ نفر از مددجویان موافقت به عمل آمد که نسبت به آزادی آنان اقدام شد.

منبع: ايسنا