اشتغال ۸۶۲ نفر در ۱۲۷ آزمایشگاه استان همدان

آذر 23, 1400
8 بازدید

مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان گفت:862 نفر در 127 آزمایشگاه استان همدان فعالیت می کنند. به گزارش ایسنا،منطقه همدان،ابراهیم دانشیار پنج شنبه 5 اردیبهشت در مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان به مناسبت بزرگداشت  روز آزمایشگاه با بیان اینکه عملکرد اداره امور آزمایشگاه ها به دو دسته مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های استان و […]

اشتغال ۸۶۲ نفر در ۱۲۷ آزمایشگاه استان همدان
مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان گفت:862 نفر در 127 آزمایشگاه استان همدان فعالیت می کنند.
به گزارش ایسنا،منطقه همدان،ابراهیم دانشیار پنج شنبه 5 اردیبهشت در مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان به مناسبت بزرگداشت  روز آزمایشگاه با بیان اینکه عملکرد اداره امور آزمایشگاه ها به دو دسته مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های استان و مدیریت حفظ و ارتقا بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی تقسیم بندی می شود اظهار کرد:استان همدان با جمعیت بالغ بر یک میلیون و 700هزار نفر دارای 127 آزمایشگاه فعال است.
وی با بیان اینکه بیشتر آزمایشگاه های استان در شهرستان همدان متمرکز هستند افزود:88آزمایشگاه تحت پوشش معاونت درمان هستند که به طور مرتب مورد نظارت ممیزین و بازنگری قرار می گیرند و 39 آزمایشگاه معاونت بهداشت به طور سالیانه بررسی می شوند.
مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه 127آزمایشگاه همدان شامل آزمایشگاه های دولتی، تخصصی، تامین اجتماعی، کلینیک های خیریه، شرکت های تعاونی، فرهنگیان و نیروی مسلح است گفت:در سال 96 به دلیل تجویز بی رویه آزمایش از طرف پزشکان تعداد پذیرش آزمایش در آزمایشگاه های استان به اوج خود رسید که با استقرار کمیته های تجویز منطقی در بیمارستان تعداد آزمایش ها در سال 97 فروکش کرد.
دانشیار با بیان اینکه در سال گذشته 7 میلیون پذیرش در آزمایشگاه های معاونت درمان و بهداشت استان انجام شده است افزود: با تعداد 2میلیون پذیرش سالیانه بیش از 70میلیون تومان برای تمام آزمایشگاه های استان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه سالیانه 15 درصد به کارشناسان آزمایشگاه های استان همدان افزوده می شود عنوان کرد:پایه گزاری استقرار استانداردهای کنترل کیفیت درآزمایشگاه از دانشگاه آغاز شد و در سال گذشته تعداد ممیزان از 3 نفر به 12 نفر افزایش پیدا کرد.
مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان ساماندهی مدیریت اطلاعات امور آزمایشگاه ها در سامانه صدور پروانه،استخراج لیست آزمایشات ارسالی به خارج از استان و کشور،شناسایی و ساماندهی آزمایشگاه های انجام دهنده و ارسال کننده غربالگری سلامت جنین،شناسایی دامنه فعالیت آزمایشگاه ها،استقرار استانداردهای کنرل کیفیت،ساماندهی وضعیت تجهیزات و توسعه بهینه سازی فضای فیزیکی آزمایشگاه ها  و ساماندهی وضعیت نیروی انسانی را از اقدامات شاخص اداره امور آژمایشگاه ها در راستای مدیریت حفظ و ارتقا بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سال 97 برشمرد.
دانشیار با بیان اینکه 862 نفر در آزمایشگاه های استان فعالیت می کنند گفت: مبحث میکروب شناسی در استقرار استانداردهای کنترل کیفیت مغفول مانده بود که با مشخص کردن ممیز دارای دکتری میکروب شناسی سعی شد تا این مغفولیت از بین برود.