اراک؛ نوروز ۱۴۰۰

مهر 7, 1400
15 بازدید

سال ۱۴۰۰ نیز همچون سال ۹۹ در شرایط شیوع کرونا آغاز شد، خیلی از مردم توصیه‌های بهداشتی، عدم سفر و دیدوبازدید را جدی نگرفته اند. تعطیلات نوروزی موجب شده تا سفرها آغاز شوند، ازدحام در سطح شهر ، همچون بازار و مراکز خرید و … عدم توجه به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در رفتار مردم دیده […]

سال ۱۴۰۰ نیز همچون سال ۹۹ در شرایط شیوع کرونا آغاز شد، خیلی از مردم توصیه‌های بهداشتی، عدم سفر و دیدوبازدید را جدی نگرفته اند. تعطیلات نوروزی موجب شده تا سفرها آغاز شوند، ازدحام در سطح شهر ، همچون بازار و مراکز خرید و … عدم توجه به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در رفتار مردم دیده می شود، همه این موارد خطر وقوع پیک چهارم و البته ورود کرونای انگلیسی به استان مرکزی را افزایش می‌دهد. نگرانی وجود دارد که به دلیل کم توجهی مردم به پروتکل های بهداشتی، شرایط شهرهای بزرگ این استان بویژه اراک تغییر کند و پیک چهارم را رقم بزد.

 • خیابان شریعتی اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • خیابان امام خمینی اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • پیاده راه امیرکبیر اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • موزه چهارفصل اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • موزه چهارفصل اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • موزه چهارفصل اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • موزه مفاخر اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • موزه مفاخر اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • وروردی بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
 • سرای کتابفروش ها در بازار سرپوشیده اراک در نوروز ۱۴۰۰
منبع:ایسنا