ابلاغ «آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» وزارت آموزش و پرورش

مهر 8, 1400
114 بازدید

«آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» از سوی وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.  در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش، گسترش فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی، دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر پژوهش برای مسائل آموزش‌وپرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش محوری و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای […]

ابلاغ «آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» وزارت آموزش و پرورش

«آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» از سوی وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

 در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش، گسترش فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم‌افزایی فعالیت‌های پژوهشی، دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر پژوهش برای مسائل آموزش‌وپرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش محوری و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای پژوهشی برای ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش و با عنایت به مذاکرات جلسه شورای معاونان وزارت و مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش، «آیین‌نامه شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری تحقیق و توسعه» وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.
هدف از تشکیل این شورا سیاست‌گذاری در زمینه مدیریت امور تحقیقاتی، توسعه و اشاعه پژوهش، نوآوری و خلاقیت در وزارت آموزش‌وپرورش؛ هماهنگی و سازمان‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری نهادهای تحقیقاتی وزارت آموزش‌وپرورش به‌منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش‌وپرورش و تحقق هدف‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛ تقویت و ترویج روحیه پژوهشگری و نهادینه‌سازی استفاده مؤثر از یافته‌های پژوهشی و نوآوری و پژوهش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آموزشی از صف تا ستاد و سیاست‌گذاری برای جلب همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای ملی و بین‌المللی و افراد مرتبط با پژوهش و نوآوری است.
وظایف و اختیارات این شورا؛ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان تحقیقاتی و خلاقیت و نوآوری در وزارت آموزش‌وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛ بررسی نیازهای پژوهشی و اطلاعاتی و تصویب جهت‌گیری‌های اصلی پژوهشی و توسعه نوآوری و خلاقیت در سطوح مختلف وزارت آموزش‌وپرورش (از سطح ستاد تا مدرسه) و … است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، دبیرخانه این شورا در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش مستقر است و همکاری کلیه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش و با پژوهشگاه مطالعات، برای اجرایی شدن مفاد آیین‌نامه مورد انتظار است.
منبع:ایسنا