ابراز نگرانی فیفا و کمیته بین المللی المپیک درباره ورزشکاران افغان

مرداد 29, 1400
79 بازدید

فیفا و کمیته بین المللی المپیک نسبت به وضعیت ورزشکاران افغانستانی ابراز نگرانی کردند.  به نقل از استار،  ورزشکاران افغانستان باید با عواقب تسلط طالبان در کشورشان کنار بیایند. بعد از روی کار آمدن طالبان ورزش در افغانستان چه خواهد شد؟ وضعیت زنان ورزشکار چه می شود؟ این ها سوالاتی است که خیلی ها اکنون […]

ابراز نگرانی فیفا و کمیته بین المللی المپیک درباره ورزشکاران افغان

فیفا و کمیته بین المللی المپیک نسبت به وضعیت ورزشکاران افغانستانی ابراز نگرانی کردند.

 به نقل از استار،  ورزشکاران افغانستان باید با عواقب تسلط طالبان در کشورشان کنار بیایند. بعد از روی کار آمدن طالبان ورزش در افغانستان چه خواهد شد؟ وضعیت زنان ورزشکار چه می شود؟ این ها سوالاتی است که خیلی ها اکنون از خودشان می پرسند.

فدراسیون جهانی فوتبال می خواهد کمک های خود را به بازیکنان فوتبال در افغانستان ارائه دهد. سخنگوی فیفا گفت: ما با گروه های مختلف علاقه مند و همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان در ارتباط هستیم.  وضعیت در این کشور بسیار نگران کننده است.

حضور تیم افغانستان در پارالمپیک که سه شنبه هفته آینده در توکیو آغاز می شود، لغو شده است. مهم‌تر از همه  ورزشکاران زن باید منتظر تحریم کلی باشند. با این حال فیفا قصد دارد برای توسعه فوتبال زنان در افغانستان به کار خود ادامه دهد.

فیفا می گوید از سال ۲۰۱۶ برای توسعه فوتبال در این منطقه سرمایه گذاری کرده است. با این حال در سال های اخیر بدرفتاری جدی در آنجا صورت گرفته است. کرم الدین کریم رئیس انجمن فوتبال افغانستان به دلیل سوء استفاده جنسی از چند بازیکن ملی از سوی کمیته اخلاق فیفا محروم و به ۹۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. به گزارش فیفا، فوتبال زنان در “وضعیت پیچیده ای” قرار دارد. با این وجود، فیفا به رشد جهانی فوتبال از جمله “توسعه فوتبال زنان در افغانستان” ادامه می دهد.

به گفته سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، این نهاد نیز وضعیت ورزشکاران افغان را زیر نظر دارد و با جامعه ورزش در افغانستان در تماس است.

منبع:ایسنا