آغاز واکسیناسیون گروه سنی ۶۰ سال به بالا – بندرعباس

آبان 20, 1400
5 بازدید

از هفته گذشته با بحرانی شدن کرونا در استان هرمزگان، واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال آغاز شد و به گفته ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در جلسه یکشنبه (۲۰ تیرماه) ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، در کل کشور ۷۲ درصد و در هرمزگان ۷۸ درصد افراد بالای ۷۰ سال واکسینه شده اند […]

از هفته گذشته با بحرانی شدن کرونا در استان هرمزگان، واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال آغاز شد و به گفته ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در جلسه یکشنبه (۲۰ تیرماه) ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، در کل کشور ۷۲ درصد و در هرمزگان ۷۸ درصد افراد بالای ۷۰ سال واکسینه شده اند و در مناطق محروم مثل بشاگرد حدود ۹۸ درصد افراد سالمند واکسینه شده اند. همچنین واکسیناسیون افراد ۶۰ الی ۷۰ ساله‌ها آغاز شده که در استان هرمزگان تاکنون ۵۲ درصد این رده سنی واکسینه شده اند.

 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
 • آغاز واکسیناسیون گروه سنی۶۰ سال به بالا در بندرعباس
منبع:ایسنا